Liên hệ

Bút Đo Độ Mặn Điện Tử
Model: SAL-1700
Hiệu: HM Digital – USA
SX tại Hàn Quốc
• Thang đo: 0-100‰
• Thang nhiệt độ: -5- 105oC
• Độ phân giải:
Độ mặn: 0.1‰

Nhiệt độ: 0.1˚C
• Độ chính xác: Độ mặn: ±2.0 (0.0~55.1‰ ); ±5.0 (55.1 ~ 100.0‰)
Nhiệt độ: ± 0.5oC

Cung cấp bao gồm:

Hộp đựng bút đo.

Hướng dẫn sử dụng.

Thời gian bảo hành 6 tháng.

 

 

Mã: 3817 Danh mục: