Liên hệ

Máy Đếm Khuẩn Lạc Colony Star 8500

– Máy đếm khuẩn lạc Colony Star 8500 là sản phẩm của hãng Funke Gerber – Đức đây là thiết bị được sử dụng để xác định số khuẩn lạc trong các đĩa Petri bằng phương pháp thủ công,được ứng dụng tại các phòng nghiên cứu vi sinh,phòng kiểm nghiệm sinh học