Liên hệ

Ứng dụng Micropipette

Micropipette đơn kênh được sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm: sinh học, hóa học, y tế, thủy sản, các trường học, viện nghên cứu, các trung tâm phân tích môi trường, ……..

 

 

 

 

Mã: 8179 Danh mục: