Liên hệ

Phễu lắng Imhoff

Xuất xứ : Vitlab – Đức

Chất liệu nhựa

Có vạch chia , thể tích 1000 ml.