Liên hệ

TEST SERA- TEST NITRIT_ NO2_ Đo chỉ số Nitrit

Bộ kiểm tra test sera NO2 sử dụng để kiểm tra hàm lượng khí nitrit trong ao nuôi trồng thủy sản nước thải .v.v…

Xuất xứ: Đức