Liên hệ

TEST NHANH SULFUA HYDRO_H2S

Bộ kiểm tra nhanh nồng độ sulfua hydro trong ao tôm.

Kiểm tra nồng độ Sunphua vào buổi sáng, một tuần một lần ở tháng đầu khi tôm còn nhỏ, 5 ngày một
lần ở tháng thứ hai và vài ba ngày một lần sau đó. Quạt khí khi nồng độ Sunphua tự do vượt ngưỡng an toàn.

Xuất xứ: Việt Nam

Mã: 3772 Danh mục: Từ khóa: ,