Ứng dụng bộ test Sera trong nuôi tôm

(Testkit.vn) Test Sera dùng để kiểm tra các chỉ số môi trường nước: pH, kH (kiềm), NH4/NH3, NO2, NO3, Fe, Clo.v.v.. là cần thiết trong nuôi trồng thủy sản. Các bộ test kit nhanh được sử dụng rộng rãi với ưu thế cho kết quả nhanh và giá thành hợp lý, góp phần tiết kiệm chi phí nuôi,  làm tăng lợi nhuận.

Trong số các loại test kit  nhanh thì bộ test kit Sera qua quá trình sử dụng đã đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của ngành nuôi tôm nói riêng và ngành thủy sản nói chung. Test kit Sera cho được kết quả đo chính xác cao, giá thành hợp lý, tính dễ sử dụng, thân thiện môi trường.

Test Sera dần được sử dụng rộng rãi trong các công ty, hộ dân nuôi trồng thủy sản, trung tâm thủy sản.

Test Sera đã và đang là sự lựa chọn hàng đầu cho bà con và các đơn vị nuôi trồng thủy sản trên toàn quốc.